Մայրենի

  1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
    Միլիոն, յոդ, չեմպիոն, ռադիո, մարմարյոն, արդյոք, ամբյոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիորդ, կոմիսիոն, այո, Սրապիոնյան, Պյոտր, ռադոկայան:
  2. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:

յոթանասուն, գոյական, յոթանասունյոթ

3. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նավագախմբում հոբոյ նվագող չկա:
Բ) խոյակի  վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը հետիոտնի համար է:
Դ) ռադիով հողորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե) թեորեմ կարելի է ապացուցել:
4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

Յոթը կաթիլ յոդ կաթացրեցի ջրի մեջ:

Տատիկս յոթ շիշ յոդ գնեց:

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն և այո բառերը:

-Արդյոք նոյեմբերին դուք կտեղափոխվեք մեզ մոտ,- հարցրեց աղջիկը:

-Այո,- պատասխանեց տատիկը

 

Реклама

Լճեր, ջրամբարներ

1. Ի՞նչ է լիճը:

Լիճը մի բնական երեվույթ է որը առանձնացված է օվկիանոսից:

 

2.Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:

Լի­նում են տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:Տենտոնական-Բայկալր,Տանգանիկան, Հրաբխային-Աժդահակր, Արմաղանր, Պարզ, Տեկտոնահրաբխային-Սևանն, Վանա, Մնացորդայինյ-Կասպից, Արալյան և Սառցադաշտային-Քարի լճերն են:

 

3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:

Հոսուն լիճը այն է որտեղից սկիզբ է առնում գետը Օր՝ Սևան որից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը:Անհոս լիճը այն է որտեղից սկիզբ չի առնում գետը օր՝ Կասպից,Արալը,Հայկական լեռնաշխարհում’ Ուրմիան, Վանը

 

4. Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:

Ջրամբարը ոչ բնական երեվույթ է այլ մարդու կողմից ստեղծըված:Ջրամբարները կառուցում որ ստանան ոռոգման ջուր,էլեկտրոեներգիա, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլն,այդ ջուրը ավելի շատ ոգտագործում են ոռոգման համար օր՝ Ախուրյանի, Ապարանի և այլ ջրամբարներ:

 

5.Թվարկիր Հայաստանի լճերը և ջրամբարները:

Ախուրյանի, Ապարանի ջրամբարները, Սևանա լիճը, Պարզ լիճը, քրի լիճը:

6.Ինչ նպատակով են օգտագործում ջրամբարում կուտակված ջուրը:
Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

7.Որպես կանոն՝ անհոսք լճերն աղի են, իսկ հոսունները՝ քաղցրահամ:

8.Որ լիճն է կոչվում անհոսորն է հոսուն:
Այն լիճը, որից գետ է սկիզբ առնում, կոչվում է հոսուն լիճ:
Անհոսք է այն լիճը, որից ոչ մի գետ սկիզբ չի առ­նում:

Մայրենի

ԱՆԾԱՆՈԹ ԱՂՋԿԱՆ

Լույսն էր մեռնում, օրը մթնում.
Մութը տնից տուն էր մտնում.
Ես տեսա քեզ իմ ճամփի մոտ,
Իմ մտերի՛մ, իմ անծանո՛թ։

Աղբյուրն անուշ հեքիաթի պես
Իր լույս երգով ժպտում էր մեզ.
Դու մոտեցար մեղմ, համրաքայլ,
Որպես քնքուշ իրիկվա փայլ։

Անակնկալ բախտի նըման,
Հայտնվեցիր պայծառ-անձայն.
Անջատվեցինք համր ու հանդարտ,
Կյանքի ճամփին մի ակնթա՜րթ…

 

Ես ընտրեցի այդ բանաստեղծությունը որովհետև ինձ շատ հետաքրքրեց: Իմ կարծիքիով  մի տղա մի աղջկա տեսնելիս սիրահարվել է: Ես այս բանաստեղծությունը կարդալիս հիշում եմ վալենտինի օրը: Ես կվերնագրեի բանաստեղծությունը <<Գեղեցկուհին>>:

 

 

 

 

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Մի տոպրակում կա 14 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 28: Արդյո՞ք հնարավոր է ընկույզները հավասար բաժանել 6 ընկերների միջև:

14+28=42

42:6=7

Այո

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այնպիսի x բնական թիվ, որ (28+x) գումարը բաժանվի 7-ի:
  • 14
  • 12
  • 5

Առաջադրանք 3.

452

1,3,2,5,6,30

Առաջադրանք 4.

2134

53:2=26(1մն)

Ոչ

Առաջադրանք 5.

5842

1,2,3,6

 

Առաջադրանք 6.

6546

17+3=20

34×20=680

Առաջադրանք 7.

Գտնել 10-ի և 24-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի գումարը:

2+1=3

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Ճի՞շտ է, որ 5-ը 25 թվի բաժանարարն է:
Պատասխան՝այո

Առաջադրանք 2.

Թվարկիր 9 թվի բոլոր երկնիշ բնական բազմապատիկները:
Պատասխան՝՝9

Առաջադրանք 3.

Առանց հաշվարկների որոշիր, թե ո՞ր ամենափոքր պարզ թվի բազմապատիկն է 1945 արտադրյալը:
Պատասխան՝ 1945 արտադրյալը     855        -ի բազմապատիկն է:

Առաջադրանք 4.

5543241

10-1,2,5,10  18-1,2,3,6,9,18  24-1,2,3,4,8,12,24  31-1,31

15-1,3,5,15  20-1,2,4, 5,10,20  27-1,3,9,27  32-1,2,4,5,32

40-1,2,4,5,8,10,40   56-1,2,4,7,8,56

 

Առաջադրանք 5.

5413

Առաջադրանք 6.

5241

Առաջադրանք 7.

4521